หน้าแรกAbout UsServiceHow to buyArticleWebboardFAQContact Us
สินค้า > แบบงานไทย > จี้-สร้อยคอ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.03 กะรัต

฿44,000.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.03 กะรัตน้ำ 96 (H color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.38 กะรัต

฿56,000.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.38 กะรัตน้ำ 96 (H color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.11 กะรัต

฿49,600.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.11 กะรัตน้ำ 96 (H color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.36 กะรัต

฿19,300.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.36 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

สร้อยคอทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.50 กะรัต

฿43,200.00

สร้อยคอทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.50 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.60 กะรัต

฿65,400.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.60 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.17 กะรัต

฿12,500.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.17 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.50 กะรัต

฿20,500.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.50 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.18 กะรัต

฿11,700.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.18 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.21 กะรัต

฿12,300.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.21 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.28 กะรัต

฿52,000.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.28 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.89 กะรัต

฿72,800.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.89 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.44 กะรัต

฿57,100.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.44 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.91 กะรัต

฿108,000.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.91 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.52 กะรัต

฿93,200.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.52 กะรัตน้ำ 96 (H color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.06 กะรัต

฿47,700.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.06 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.21 กะรัต

฿91,500.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.21 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.29 กะรัต

฿53,600.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.29 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 4.10 กะรัต

฿145,500.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 4.10 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.75 กะรัต

฿33,800.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.75 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

AN246 สร้อยคอทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.92 กะรัต

฿85,500.00

สร้อยคอทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.92 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-VVS2......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.68 กะรัต

฿66,800.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.68 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.02 กะรัต

฿80,400.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.02 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.46 กะรัต

฿61,300.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.46 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.84 กะรัต

฿34,900.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.84 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.66 กะรัต

฿26,300.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.66 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.03 กะรัต

฿73,600.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.03 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.87 กะรัต

฿111,200.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.87 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.26 กะรัต

฿90,900.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.26 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.36 กะรัต

฿55,400.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.36 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.05 กะรัต

฿41,300.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.05 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

AN224 จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.28 กะรัต

฿68,200.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.28 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

AN225 จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.35 กะรัต

฿60,200.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.35 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

AN226 จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.42 กะรัต

฿64,200.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.42 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

AN227 จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.34 กะรัต

฿92,700.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.34 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

AN229 จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.96 กะรัต

฿74,400.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.96 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

AN230 จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.47 กะรัต

฿59,000.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.47 กะรัตน้ำ 96 (H color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

AN235 จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.27 กะรัต

฿84,800.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.27 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

AN240 จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.56 กะรัต

฿66,000.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.56 กะรัตน้ำ 96 (H color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

AN241 จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.51 กะรัต

฿57,500.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.51 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

AN243 สร้อยคอทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.77 กะรัต

฿120,500.00

สร้อยคอทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.77 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-VVS2......

อ่านต่อ

AN248 จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.86 กะรัต

฿77,000.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.86 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

AN259 สร้อยคอทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.02 กะรัต

฿133,000.00

สร้อยคอทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.02 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-VVS2......

อ่านต่อ

AN275 สร้อยคอทองคำขาว 18K ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 5.43 กะรัต

฿312,000.00

สร้อยคอทองคำขาว 18K ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 5.43 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

AN276 สร้อยคอทองคำขาว 18K ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.19 กะรัต

฿189,600.00

สร้อยคอทองคำขาว 18K ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.19 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

AN277 สร้อยคอทองคำขาว 18K ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 5.79 กะรัต

฿292,900.00

สร้อยคอทองคำขาว 18K ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 5.79 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

AN278 สร้อยคอทองคำขาว 18K ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 4.94 กะรัต

฿251,600.00

สร้อยคอทองคำขาว 18K ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 4.94 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

AN279 จี้ทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 4.45 กะรัต

฿188,600.00

จี้ทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 4.45 กะรัตน้ำ 97 (G color) ความสะอาด VVS1-VVS2 (สะ......

อ่านต่อ

AN284 สร้อยคอทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.59 กะรัต

฿167,000.00

สร้อยคอทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.59 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-VVS2......

อ่านต่อ

AN285 สร้อยคอทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 4.05 กะรัต

฿289,800.00

สร้อยคอทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 4.05 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-VVS2......

อ่านต่อ
 
  
view