หน้าแรก About Us Service How to buy Article Webboard FAQ Contact Us
สินค้า > แบบงานไทย > กำไล-สร้อยข้อมือ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.84 กะรัต

฿125,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.84 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.18 กะรัต

฿110,600.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.18 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.12 กะรัต

฿88,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.12 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.65 กะรัต

฿120,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.65 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.04 กะรัต

฿92,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.04 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.82 กะรัต

฿92,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.82 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.00 กะรัต

฿82,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.00 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.33 กะรัต

฿73,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.33 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.08 กะรัต

฿92,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.08 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.26 กะรัต

฿93,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.26 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 3.39 กะรัต

฿229,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 3.39 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.64 กะรัต

฿98,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.64 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.40 กะรัต

฿126,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.40 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 3.82 กะรัต

฿330,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 3.82 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.78 กะรัต

฿64,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.78 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.69 กะรัต

฿64,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.69 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.52 กะรัต

฿66,500.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.52 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.26 กะรัต

฿43,200.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.26 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.66 กะรัต

฿202,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.66 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.22 กะรัต

฿76,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.22 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 3.80 กะรัต

฿219,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 3.80 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.62 กะรัต

฿52,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.62 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.24 กะรัต

฿187,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.24 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.50 กะรัต

฿49,500.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.50 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.80 กะรัต

฿180,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.80 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.98 กะรัต

฿68,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.98 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.38 กะรัต

฿46,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.38 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.30 กะรัต

 
฿42,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.30 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.00 กะรัต

฿95,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.00 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.20 กะรัต

฿85,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.20 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.50 กะรัต

฿134,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.50 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.82 กะรัต

฿110,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.82 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.39 กะรัต

฿44,500.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.39 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.41 กะรัต

฿46,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.41 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 3.46 กะรัต

฿240,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 3.46 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.50 กะรัต

฿99,800.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.50 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 4.00 กะรัต

฿280,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 4.00 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 2.30 กะรัต

฿188,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 2.30 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.60 กะรัต

฿65,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.60 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.57 กะรัต

฿85,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.57 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.61 กะรัต

฿87,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.61 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.21 กะรัต

฿84,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.21 กะรัตน้ำ 98 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 3.75 กะรัต

฿206,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 3.75 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

AN217 กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 3.70 กะรัต

฿238,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 3.70 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

AN221 กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 4.53 กะรัต

฿240,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 4.53 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

AN222 กำไลข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 3.81 กะรัต

฿187,000.00

กำไลข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 3.81 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-V......

อ่านต่อ

AN223 สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.87 กะรัต

฿150,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.87 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

AN232 สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.40 กะรัต

฿83,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.40 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

AN242 สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 1.63 กะรัต

฿94,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 1.63 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ

AN268 สร้อยข้อมือทอง90 ประดับเพชรเบลเยียมแท้ 0.60 กะรัต

฿74,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 90% ประดับด้วยเพชรเบลเยี่ยมแท้น้ำหนักรวม 0.60 กะรัตน้ำ 99 (E color) ความสะอาด VVS1-......

อ่านต่อ
 
  
view