หน้าแรกAbout UsServiceHow to buyArticleWebboardFAQContact Us
สินค้า > กำไล-สร้อยข้อมือ > สร้อยข้อมือเพชร

B_ED002 สร้อยข้อมือทองคำประดับเพชร 0.36 กะรัต

฿65,500.00

สร้อยข้อมือทองคำ 18K ประดับเพชรเบลเยี่ยมแท้ขึ้นงานด้วยช่างฝีมือ รับรองความปราณีตของงานครับคุณสมบัติต......

อ่านต่อ

B_ED003 สร้อยข้อมือทองคำประดับเพชร 0.80 กะรัต

฿89,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 18K ประดับเพชรเบลเยี่ยมแท้ขึ้นงานด้วยช่างฝีมือ รับรองความปราณีตของงานครับคุณสมบัติต......

อ่านต่อ

B_ED005 สร้อยข้อมือทองคำขาวประดับเพชร 0.36 กะรัต

฿85,000.00

สร้อยข้อมือทองคำขาว 18K ประดับเพชรเบลเยี่ยมแท้ขึ้นงานด้วยช่างฝีมือ รับรองความปราณีตของงานครับคุณสมบั......

อ่านต่อ

B_ED006 สร้อยข้อมือทองคำประดับเพชร 0.36 กะรัต

฿88,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 18K ประดับเพชรเบลเยี่ยมแท้ขึ้นงานด้วยช่างฝีมือ รับรองความปราณีตของงานครับคุณสมบัติต......

อ่านต่อ

B_ED008 สร้อยข้อมือทองคำประดับเพชร 0.72 กะรัต

฿95,500.00

สร้อยข้อมือทองคำ 18K ประดับเพชรเบลเยี่ยมแท้ขึ้นงานด้วยช่างฝีมือ รับรองความปราณีตของงานครับคุณสมบัติต......

อ่านต่อ

B_ED010 สร้อยข้อมือทองคำประดับเพชร 0.63 กะรัต

฿88,200.00

สร้อยข้อมือทองคำ 18K ประดับเพชรเบลเยี่ยมแท้ขึ้นงานด้วยช่างฝีมือ รับรองความปราณีตของงานครับคุณสมบัติต......

อ่านต่อ

B_ED012 สร้อยข้อมือทองคำประดับเพชร 2.40 กะรัต

฿150,900.00

สร้อยข้อมือทองคำ 18K ประดับเพชรเบลเยี่ยมแท้ขึ้นงานด้วยช่างฝีมือ รับรองความปราณีตของงานครับคุณสมบัติต......

อ่านต่อ

B_ED015 สร้อยข้อมือทองคำประดับเพชร 1.26 กะรัต

฿120,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 18K ประดับเพชรเบลเยี่ยมแท้ขึ้นงานด้วยช่างฝีมือ รับรองความปราณีตของงานครับคุณสมบัติต......

อ่านต่อ

B_ED016 สร้อยข้อมือทองคำขาวประดับเพชร 1.16 กะรัต

฿120,000.00

สร้อยข้อมือทองคำขาว 18K ประดับเพชรเบลเยี่ยมแท้ขึ้นงานด้วยช่างฝีมือ รับรองความปราณีตของงานครับคุณสมบั......

อ่านต่อ

B_ED017 สร้อยข้อมือทองคำขาวประดับเพชร 0.32 กะรัต

฿88,000.00

สร้อยข้อมือทองคำขาว 18K ประดับเพชรเบลเยี่ยมแท้ขึ้นงานด้วยช่างฝีมือ รับรองความปราณีตของงานครับคุณสมบั......

อ่านต่อ

B_ED018 สร้อยข้อมือทองคำขาวประดับเพชร 1.68 กะรัต

฿168,000.00

สร้อยข้อมือทองคำขาว 18K ประดับเพชรเบลเยี่ยมแท้ขึ้นงานด้วยช่างฝีมือ รับรองความปราณีตของงานครับคุณสมบั......

อ่านต่อ

B_ED019 สร้อยข้อมือทองคำขาวประดับเพชร 1.50 กะรัต

฿130,500.00

สร้อยข้อมือทองคำขาว 18K ประดับเพชรเบลเยี่ยมแท้ขึ้นงานด้วยช่างฝีมือ รับรองความปราณีตของงานครับคุณสมบั......

อ่านต่อ

B_ED022 สร้อยข้อมือทองคำประดับเพชร 1.32 กะรัต

฿130,000.00

สร้อยข้อมือทองคำ 18K ประดับเพชรเบลเยี่ยมแท้ขึ้นงานด้วยช่างฝีมือ รับรองความปราณีตของงานครับคุณสมบัติต......

อ่านต่อ

B_ED024 สร้อยข้อมือทองคำขาวประดับเพชร 2.87 กะรัต

฿150,000.00

สร้อยข้อมือทองคำขาว 18K ประดับเพชรเบลเยี่ยมแท้ขึ้นงานด้วยช่างฝีมือ รับรองความปราณีตของงานครับคุณสมบั......

อ่านต่อ
 
  
view