GD Jewelry สาขาลาดพร้าว 
เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 3 Je
welry Zone

GD Jewelry สาขาบางใหญ่
เซ็นทรัลเวสท์เกต ชั้น 1 Jewelry Zone

GD Jewelry สาขาโคราช
เดอะมอลล์โคราช ชั้น 1 Jewelry Zone

GD Jewelry สำนักงาน
9/34 โครงการ Workplace ปากซอยบางแวก 69 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

 

Tel : 083-888-9297, 086-881-7528

LINE : @gdjewelry

E-mail : support@gd-jewelry.com